Kweek A. Personatus & A. Fischeri

A.Personatus en A.Fischeri kweken vrij gemakkelijk, zolang ze niet te jong in de kweek gezet worden. ( minimum 1 jaar oud)

Na het vangen uit de volière worden ze hier 1 maand samen gezet in een kweekkooi voor ze een broedblok aangeboden krijgen. Ze krijgen vanaf dan ook alle dagen eivoer met groenvoer. Bij het plaatsen van het broedblok liggen er stapels wilgentakjes ter beschikking en die worden direct gretig meegenomen. Na een weekje is het nest voltooid en na een tiental dagen volgen de eerste eitjes. Ongeveer 23 à 24 dagen na het leggen van het eerste ei komen de eerste jongen uit. Ongeveer 45 dagen na het uitkomen worden de jongen bij de ouders weggenomen en deze gaan dan een zestal weken in een kooi van 100 cm voor ze in de volières gelost worden. Ik kweek 1 tot maximum 2 rondes zodat de vogels een rustperiode hebben van minimum 6 maanden. Tijdens de kweek in de winter wordt het hok bij verwarmd tot 15 graden.